वर्तमान समय:0:00कुल अवधि:6:22
0 energy points

अलग चिन्हों वाले भिन्नो का योग

वीडियो की प्रतिलिपि
3 1/8 + 3/4+ (-2 1/6) ka jod nikale pahle bhag se shuru karte he Hama dō sakārātmaka saṅkhyā hai, mujhē ākarṣita hamare paas do dhanatmak sankhya he. ab ek sankhya rekha banate he sankhya rekha par 3 1/8 se shuru karte he. rekha par shoonya, ek, do, theen aur char ko ankit karte he. sankhya rekha par 3 1/8 yaha par, teen ke thora hi baad hoga. 0 hai, tIsa ō hama 1, 2, 3, aura phira hama 4 hai. 3 1/8 Kē li'ē vahām̐ para sahī hōnē jā rahā hai 3 1/8, 3 1/8Ths hōnā 0 kē adhikāra kē li'ē jā rahā hai Tō yaha vāstava mēṁ hai ki 0 sē dūrī hai. Isa tīra kī lambā'ī 3 1/8th hai. Jaba kabhī hama alaga denominators kē sātha bhinna hai Maiṁ unhēṁ anucita bhinna, sātha nipaṭanē kī taraha hai jō Isakē alāvā, ghaṭāva, guṇana, āsāna banātā hai to 3 1/8 ths = 25/8 Ki hama 3/4ths jōṛanē kē li'ē jā rahē haiṁ, An'ya 3/4ths sthānāntarita karanē kē li'ē jā rahē haiṁ. Sahī karanē kē li'ē yaha lambā'ī 3/4ths hai. Yaha hamēṁ kahām̐ ḍāla doees hai, hama isē jōṛanē kī jarūrata hai. Hama 25/8/4 3 +. 4 Aura 8 kē LCM 8 to 3/4 = 6/8 Tō yaha hai 25/ 8 + 6/ 8 = 31/8 Yahām̐ para sahī yaha saṅkhyā 31/8 32/8 = 4 Tō 31/8 thōṛā 4 sē kama hai Isa tīra kī lambā'ī 31/8 Yaha ēka miśrita saṅkhyā, 31/8 = 3 7/8ths kē rūpa mēṁ likhanē kē li'ē Aba hai ki hama karanē kē li'ē jōṛanē kī jarūrata hai - 2 1/6 ō hamēṁ kyā bārē mēṁ sōcō - 2 1/6ths kī taraha hai Tō hama -2 aura jōṛanē jā rahē haiṁ Hama isa taraha -2 1/6ths ākarṣita kara sakatē haiṁ Hama tarīkē kē ēka jōṛē mēṁ lagatā hai, jaba hama jōṛa sakatē haiṁ Yaha kē 1/6ths ghaṭākara 2 kē rūpa mēṁ ēka hī bāta hai 2 ke Yaha māna 31/ 8 aura kē bīca antara hōnē jā rahā hai Sē 31/8, hama 2 1/6ths ghaṭānā 31/8 - 2 1/6Ths 2 1/6 = 13/6 8 Aura 6 kē LCM 24 hai 5:06.20 31/8/ 24 = 93, Aura 13/ 6/ 24 = 52 Tō 93/24 - 52/24 = 41/24 41/24 Sakārātmaka hai Yaha 2 sē thōṛā sā kama hai.